Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag, 05 januar 2016 ABForever

ab

Hermed indkaldelse til fanklubbens ordinære generalforsamling. Den afholdes i år torsdag d. 28/1-16 kl. 18:30 i Loungen på Ny Tribune.

 

 

 

 

Følgende punkter udgør den foreløbige dagsorden. Der kan ske ændringer løbende.

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskab

4. Tifo

5. Fordeling af udgifter

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag kan rekvireres fra fanklubben 8 dage før generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Kasper Petersen

- Ann-Marie Munkholm

- Thomas Pedersen

- Elise Melohn

- Martin Melohn 

 

Samtlige medlemmer over 14 år, der har været medlem af fanklubben i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Fuldmagter skal godkendes af generalforsamlingens dirigent.Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.Kasseren fører tilsyn med foreningens midler, og skal på generalforsamlingen fremlægge regnskabet rekvireret af den generalforsamlingsvalgte revisor.

 

På bestyrelsens vegne

Kasper Petersen, formand