Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag, 02 januar 2014 ABForever

ab

Som altid afholdes den ordinære generalforsamling i AB Forever den sidste torsdag i januar. I år er det den 30/1.

Følgende punkter udgør den foreløbige dagsorden. Punkterne markeret med stjerne er ifølge vores vedtægter obligatoriske. Der kan ske ændringer løbende.

1. Valg af dirigent*

2. Årsberetning*

3. Regnskab*

4. Tifo

5. CVR-nummer

6. AB 125 års fødselsdag

7. Navnesponsorat

8. Indkomne forslag*

9. Valg af bestyrelse*

10. Eventuelt*

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag kan rekvireres fra fanklubben 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i år den 30/1 kl. 18:30 i Loungen på Ny Tribune på Gladsaxe Stadion.