Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag, 30 december 2014 ABForever

ab

Som altid afholdes den ordinære generalforsamling i AB Forever den sidste torsdag i januar. I år er det den 29. januar.

 

 

 

 

 

 

Følgende punkter udgør den foreløbige dagsorden. Der kan ske ændringer løbende.

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskab

4. Tifo

5. Medlemsbladet

6. 100-mandsklubben

7. AB Sponsor Cup

8. AB Forever's 20 års fødselsdag

9. Indkomne forslag

10. Valg af bestyrelse

11. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag kan rekvireres fra fanklubben 8 dage før generalforsamlingen.

Igen i år har vi lånt loungen på Gladsaxe Stadion, og vi starter kl. 18:30.