Referat fra den ordinære generalforsamling

Tirsdag, 04 marts 2014 ABForever

ab

AB Forever's ordinære generalforsamling blev afholdt i Loungen på Gladsaxe Stadion d. 30/1-2014. Læs referatet her.

Referat fra AB Forever’s ordinære generalforsamling d. 30/1-2014

 

Dagsordenen så ud som følger:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskab

4. Tifo

5. CVR-nummer

6. AB 125 års fødselsdag

7. Navnesponsorat

8. Indkomne forslag

9. Valg af bestyrelse

10. Eventuelt

 

Fraværende var næstformand Thomas Pedersen og bestyrelsesmedlem Martin Melohn.

En enig bestyrelse pegede på bestyrelsesmedlem Jørgen Melohn som dirigent og bestyrelsesmedlem Mia Hansen som referent. De blev begge valgt uden kommentarer fra salen.

Efter velkomst indledte formand, Kasper Petersen, med årets beretning. Den kan læses under ’nyheder’.

Kasserer, Christian Drewer gennemgik regnskabet for år 2013.

Udvalgte nøgletal:

Indgående: 52.980,00 kr.

Udgående: 40.756,98 kr.

Totalt overskud 2013: 13.213,02 kr.

Komplet regnskab kan rekvireres hos fanklubben.

Sidste år brugte vi en del penge på at være visuelt synlige når vi nu ikke er så mange på tribunerne rundt om i landet. Det udmundede sig bl.a. i en hyldest-tifo til Klaus Lykke i hjemmekampen mod HB Køge. Også flag og andre effekter er indkøbt i løbet af året.

Til den kommende halvsæson bliver der også brugt penge. Vi får nogle nye flotte bannere ligesom der til den første kamp mod Lyngby vil komme en større tifo.

Efter AB A/S’ fyrværkerisalg mellem jul og nytår 2013 har vi fået lov til at købe nogle rester til nedsat pris. De være sig en mængde bomberør med konfetti og røgbomber som vil blive brugt til arrangementer såsom optog til udebanekampe i Hovedstadsområdet.  

Punktet ’CVR-nummer’ er nyt i forhold til tidligere år.

Fra 1/1-2014 er det lovpligtigt for foreninger at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. En proces der desværre tog så lang tid, at vi ikke kunne nå deadline for ændringer i medlemsdatabasen hos Nets. Dette har gjort at der er blevet sendt medlemsopkrævninger ud til personer, der ikke har været medlem sidste år, ligesom en række medlemmer der meldte sig ind i 2013, ikke har modtaget opkrævning for det nye år.

Bestyrelsen arbejder på at løse situationen bedst muligt.

Punktet ’125 års jubilæum’ var ønsket af AB A/S’ repræsentant ved generalforsamlingen, Casper Jensen.

Han forklarede om diverse tiltag i løbet af året. Heriblandt et fællesarrangement d. 1. februar hvor fans, spillere, bestyrelse og andre interessenter skulle ideudvikle på AB’s fremtid. AB Forever vil være repræsenteret denne dag.

Der vil blive produceret en jubilæumsbog, en speciel øl, kuglepenne og andet merchandise. Til sommer bliver der desuden spillet en opvisningskamp mellem AB’s pokalvindere fra 1999 og et DBU Oldboyslandshold.

Casper kunne også fortælle om andre nye tiltag heriblandt dankortautomater på stadion, pyntning af boder, nye køleskabe og generelt flere aktiviteter på stadion inden kampene.

Det efterfølgende punkt på dagsordenen var fanklubbens navnesponsorat af en førsteholdsspiller.

For det sponsorat får vi bl.a. en håndfuld spillertrøjer vi kan bruge til konkurrencer, en halv sides annonce i kampprogrammet, en speak i højtalerne til hjemmekampe og nævnelse når ’vores’ spiller nævnes over højtaleren.

Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Næstsidste punkt var valg af bestyrelse.

Følgende var på valg: Ann-Marie, Thomas, Kasper, Martin og Elise.

Alle ønskede genvalg, og da der ikke var nogle indvendinger fra salen blev alle enstemmigt genvalgt. Tillykke til dem alle!

Eventuelt var aftenens sidste punkt.

AB Forever deltager med et hold i Sponsor Cup i AB-Hallen fredag d. 7/2-2014.

Sidste år blev det på generalforsamlingen besluttet, at hvis en bustur blev aflyst, kunne medlemmer af fanklubben, der var tilmeldt denne tur, få 50 kr. i tilskud hvis man i stedet selv kørte til udebanekampen. Dette er i meget lille grad blevet benyttet i løbet af året, udelukkende på grund af manglende kommunikation fra bestyrelsens side. Det bliver der lavet om på i det nye år, så alle medlemmer kan benytte sig af tilbuddet.

Der bliver til årshalstørklædet 14/15 mulighed for at sende forslag ind omkring design. Mere om det senere på året.

13 medlemmer deltog i generalforsamlingen.